E: 61 ชนะมากขึ้นและน้อยลงด้วย Frank Scoblete
เยี่ยมชม www.cousinvitoscasino.com เรียกการแสดง! 1 (747) Casino-1 หรือ 1-747-227-4661 ติดต่องานแสดงได้ที่ CousinVito@gmail.com หรือ @VitosCasino บน Twitter Friend me on Facebook @ https://www.facebook.com/vito.marchitto สนับสนุนการแสดง ที่ Patreon @ https://www.patreon.com/cousinvito โปรดสมัครให้คะแนนรีวิวผ่าน iTunes หรือทุกที่ที่คุณฟังการแสดง! ช่วยได้จริง! Open Monologue Cousin Vito และ Cousin Mikey ยินดีต้อนรับทุกคนสำหรับตอนที่น่าตื่นเต้นอีกครั้ง ยังสรุปตอนต่อไป! ชนะมากขึ้นและแพ้น้อยลงด้วย Frank Scoblete ผู้เขียนเกมในตำนาน Frank Scoblete หยุดพูดคุยเกี่ยวกับการชนะมากขึ้นที่คาสิโน หัวข้อ ได้แก่ ; อิทธิพลของลูกเต๋าการนับไพ่ลายเซ็นของเจ้ามือรูเล็ตและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรับฟังเกี่ยวกับ "การดำเนินการตามคำแนะนำ" ของ Frank ที่ไปที่คาสิโนเพื่อช่วยชำระค่าใช้จ่าย! […]

เยี่ยมชม www.cousinvitoscasino.com เรียกการแสดง! 1 (747) Casino-1 หรือ 1-747-227-4661 ติดต่องานแสดงได้ที่ CousinVito@gmail.com หรือ @VitosCasino บน Twitter Friend me on Facebook @ https://www.facebook.com/vito.marchitto สนับสนุนการแสดง ที่ Patreon @ https://www.patreon.com/cousinvito โปรดสมัครให้คะแนนรีวิวผ่าน iTunes หรือทุกที่ที่คุณฟังการแสดง! ช่วยได้จริง! Open Monologue Cousin Vito และ Cousin Mikey ยินดีต้อนรับทุกคนสำหรับตอนที่น่าตื่นเต้นอีกครั้ง ยังสรุปตอนต่อไป! ชนะมากขึ้นและแพ้น้อยลงด้วย Frank Scoblete ผู้เขียนเกมในตำนาน Frank Scoblete หยุดพูดคุยเกี่ยวกับการชนะมากขึ้นที่คาสิโน หัวข้อ ได้แก่ ; อิทธิพลของลูกเต๋าการนับไพ่ลายเซ็นของเจ้ามือรูเล็ตและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรับฟังเกี่ยวกับ "การดำเนินการตามคำแนะนำ" ของ Frank ที่ไปที่คาสิโนเพื่อช่วยชำระค่าใช้จ่าย! Cousin Vito และ Pigskin Pick'em Cousin Vito และ Mikey กำลังตรวจสอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและรับการคาดการณ์ในสุดสัปดาห์นี้! Mailbox พวกเขาขอให้ผู้ฟังโทรศัพท์ / เขียนรายงานเกี่ยวกับทริปคาสิโนในพื้นที่! Zorkfest 2017 ในเมืองแอตแลนติกไปที่ www.travelzork.com/zorkfest และใช้รหัสโฆษณา zorkvito เพื่อรับส่วนลดพิเศษ! ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 11/5/17 เพื่อรับรางวัล CESAR DIAMOND Update ฟรี!
หวยออนไลน์ เล่นหวยออนไลน์ ไพ่ออนไลน์ เว็บ คาสิโน คาสิโน777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *